/
Animacja
/
/
Wideo
/
24/1/2024

Ile kosztuje animacja wideo 2D i 3D – cennik?

Animacja 2D/3D jest niezwykle efektywnym narzędziem w marketingu, edukacji i wielu innych dziedzinach. Jednak przy jej zamawianiu często pojawia się pytanie, jakie czynniki wpływają na jej koszt?
Źródło:

W poniższym artykule podpowiemy, jakie elementy mają wpływ na wycenę oraz dlaczego ważne jest dokładne zbriefowanie agencji.

Na czym polega tworzenie animacji i jakie są etapy takiego działania?

Proces tworzenia animacji biznesowej 2D/3D jest wieloetapowy i wymaga współpracy między Klientem a agencją. Składa się on z następujących elementów:

 • briefing i oferta kreatywna, 
 • pisanie scenariusza, 
 • nagranie lektora, 
 • ilustracja referencyjna (tzw. key illustration), 
 • storyboard, 
 • ilustracje, 
 • animacja, 
 • udźwiękowienie animacji,
 • dostarczenie gotowej animacji. 

Więcej na temat procesu powstawania animacji tutaj

Jak napisać brief do wyceny animacji?

Zbriefowanie agencji jest kluczowe już podczas etapu zbierania ofert. Im więcej informacji zostanie zawartych w tym dokumencie, tym wycena będzie bardziej dokładna. Uzyskamy też pewność, że każda z agencji wyceniała projekt na podstawie takiej samej specyfikacji. Dzięki przygotowaniu dokładnego zapytania ofertowego unikniemy odpowiedzi: “to zależy” lub “cena zaczyna się od”. Brief na animację 2D powinien zawierać takie informacje jak: benchmarki, zarys scenariusza, przewidywaną liczbę scen do narysowania i zaanimowania, pola emisji, format wideo oraz liczbę wersji językowych. 

Składowe kosztów

W agencji JAMEL wyceny dokonujemy na podstawie briefu otrzymanego od Klienta i szacujemy w niej liczbę godzin, którą zajmie nam przygotowanie materiału. Im więcej czasu możemy poświęcić na ilustracje i animacje, tym lepszą jakość jesteśmy w stanie dostarczyć (wyrażoną np.: w postaci poziomu szczegółowości danych scen i animowanych elementów). Ilość poświęconego czasu na wykonanie animacji jest wprost proporcjonalna do efektu końcowego. Może zdarzyć się tak, że inna agencja podała najniższą możliwą cenę, odwołując się do najprostszych benchmarków. 

Na koszt animacji składa się:

 • przygotowanie scenariusza animacji na podstawie wytycznych Klienta, 
 • opracowanie stylistyki i storyboardu przez ilustratora,
 • zaanimowanie storyboardu przez animatora,
 • nagranie profesjonalnego lektora i zakup licencji, 
 • koszty wyszukania muzyki, dodatkowego udźwiękowienia i zakup licencji,
 • materiały stockowe w formie wideo, 
 • koszt tłumaczeń na inne języki, 
 • opracowanie napisów w formie subtitles,
 • przygotowanie do emisji. 

Czas trwania animacji a jej cena

Czas trwania animacji to tylko jeden z wielu elementów wpływających na jej koszt. Nie można przedstawić wiążącej oferty tylko w oparciu o liczbę minut. Trudno zamówić animację w przeliczeniu na sekundy jej trwania, ponieważ ważne są takie czynniki jak: 

 • benchmarki
  Pozwalają określić standardy i oczekiwania dotyczące jakości i stylu animacji. Jeśli Klient przedstawia konkretne przykłady animacji, które go inspirują lub które chce naśladować, agencja może dokładniej ocenić poziom trudności i nakład pracy, jaki będzie potrzebny do osiągnięcia podobnego efektu.
 • scenariusz
  Dzięki scenariuszowi możemy ocenić liczbę scen, postaci, tła czy innych elementów, które trzeba stworzyć. Przykładowo, animacja z wieloma postaciami i złożonymi interakcjami będzie kosztowała więcej niż prosta animacja z jednym tłem i jedną postacią.

 • liczba i poziom szczegółowości scen
  Każda dodatkowa scena oraz zwiększony poziom szczegółowości każdej sceny wydłuża czas produkcji. Czas jest jednym z głównych czynników kosztowych w projektach kreatywnych. Szacujemy więc liczbę godzin pracy ilustratora i animatora, w jakiej zrealizują wideo.

 • pole emisji
  W zależności od tego, gdzie będzie emitowane wideo, wymagane są odpowiednie licencje. Szczególnie dla elementów takich jak muzyka, efekty dźwiękowe i głos lektora. Stawki te są różne, zależą od wskazanego pola eksploatacji (telewizja, materiał wewnętrzny, kampania online) oraz okresu, na jaki zakupione zostają prawa.

 • format wideo
  Wyższe standardy jakości określone w specyfikacji technicznej mogą wymagać dokładniejszego dopracowywania detali. W tym punkcie ważne jest też określenie liczby formatów jakie mamy do przygotowania (poziomy, piony, wersje krótsze, dłuższe). Im więcej wersji wideo i im wyższe standardy techniczne, tym większy nakład pracy.
 • wersje językowe
  Oprócz oczywistych kosztów związanych z tłumaczeniem i nagraniem nowego głosu lektorskiego, może pojawić się też potrzeba zmian w animacji, spowodowana np.: różną długością nagrania głosu w innym języku lub wprowadzeniem nowych napisów pojawiających się w wideo.
 • zakup materiałów wideo stock
  Czasami zdarza się, że w animacji mają być wykorzystane materiały wideo. Jeśli nie planuje się organizacji produkcji filmowej, można zakupić materiały stockowe korzystając z dostępnych baz wideo. 

Koszt lektora i licencji audio

Ceny licencji lektora i utworów muzycznych różnią się w zależności od zakresu ich użytkowania, obejmującego platformy takie jak telewizja, użycie wewnętrzne czy kampanie internetowe, a także od długości czasu, na jaki prawa są nabywane.

Koszt napisów i ich wpływ na cenę końcową

Stworzenie napisów do animacji, czyli tzw. subtitles, wymaga dodatkowej pracy zespołu animacyjnego, stąd jest składową ceny animacji. Napisy muszą być zsynchronizowane z dialogami i odpowiednimi momentami w wideo. Obejmuje to zarówno czas pojawienia się napisu na ekranie, jak i czas jego zniknięcia, aby widz mógł komfortowo czytać i śledzić akcję na ekranie. Jeśli animacja ma być dostępna w różnych językach, każda wersja językowa będzie wymagała osobnego opracowania napisów. Napisy (subtitles) mogą być przygotowane jako plik .srt lub zostać “wypalone” bezpośrednio w wideo. 

Jakie elementy przygotować przed rozpoczęciem współpracy?

Zanim przystąpimy do prac nad tworzeniem animacji, powinniśmy otrzymać następujące elementy:

 • zarys koncepcji – wystarczy wskazanie w punktach, co powinno znaleźć się w scenariuszu animacji,
 • określenie celu animacji i pola eksploatacji (kampania online, kampania TV, targi, materiały wewnętrzne),
 • specyfikacja animacji (z dźwiękiem/bez dźwięku, format pliku, pion/poziom, liczba wersji językowych),
 • księga identyfikacji wizualnej marki i logotypy,
 • wytyczne do projektowania ilustracji,
 • benchmarki, czyli realizacje animacji 2D/3D, na których chcesz się wzorować i antybenchmarki – efekt, jakiego chcesz uniknąć,
 • jeśli jest taka konieczność, przesłanie dostępów do aplikacji mobilnej, strony www lub przesłanie fizycznego produktu (np.: opakowania kremu).

Wpływ materiałów od klienta na proces realizacji animacji

Materiały od klienta, takie jak: szkice koncepcyjne, wytyczne do projektowania, zebrane inspiracje, zapewniają jasne wytyczne dotyczące oczekiwanej estetyki i przekazu oraz definiują kierunek projektu. Pozwala to na szybsze przejście pierwszego etapu tworzenia animacji, jakim jest preprodukcja i przygotowanie scenariusza. Z kolei dostarczenie gotowych projektów postaci czy elementów graficznych, może skrócić czas potrzebny na fazę koncepcyjno-projektową, co przyspiesza cały proces produkcji i potencjalnie obniża koszty.

Różnice w cenach animacji 2D i 3D

Wszystko zależy od specyfiki danego projektu, ale z reguły animacje 3D są droższe od animacji 2D. Procesy takie jak modelowanie, teksturowanie, oświetlenie i renderowanie w animacji 3D są zazwyczaj bardziej czasochłonne, a co się z tym wiąże, nakład pracy jest znacznie większy niż w przypadku prac nad animacją 2D.

Termin zakończenia produkcji animacji i jego wpływ na koszty

Termin zakończenia produkcji animacji ma czasami wpływ na koszty projektu. Jeśli klient wymaga szybszego zakończenia prac lub krótkiego deadline’u, może to wymagać dodatkowych zasobów, takich jak praca poza standardowymi godzinami lub zatrudnienie większej liczby pracowników, co zwiększa koszty produkcji animacji. 

Monika Nowakowska
Autorka:
Monika Nowakowska
Chief Marketing Officer

Entuzjastka nowych mediów i wszystkiego, co właśnie trenduje w marketingu (i nie tylko tam). W branży od 2013 roku, specjalizuje się w marketingu B2B. Pierwsze pytanie jakie stawia przed rozpoczęciem każdego projektu to: "Dlaczego i po co to robimy?". Pracowała z najważniejszymi instytucjami kultury w Polsce, portalu plotkarskim, by w końcu odnaleźć na stałe swoje miejsce w zespole agencyjnym.

Entuzjastka nowych mediów i wszystkiego, co właśnie trenduje w marketingu (i nie tylko tam). W branży od 2013 roku, specjalizuje się w marketingu B2B. Pierwsze pytanie jakie stawia przed rozpoczęciem każdego projektu to: "Dlaczego i po co to robimy?". Pracowała z najważniejszymi instytucjami kultury w Polsce, portalu plotkarskim, by w końcu odnaleźć na stałe swoje miejsce w zespole agencyjnym.

Sprawy
administracyjno-biurowe

Thank you! Your submission has been received!
Wystąpił jakiś błąd techniczny.
hello-marqueehello-marquee