Jak wygląda proces powstawania animacji biznesowej?

Animacje 2D są coraz częściej wykorzystywane w marketingu produktów i usług, ponieważ skutecznie przekazują informacje, wyjaśniają procesy, podnoszą świadomość marki oraz przyciągają uwagę klientów.

animacje 2D

Zastanawiasz się nad zleceniem pierwszego wideo do studia animacji? Nie wiesz jak przebiega taki proces? Oto dokładne wyjaśnienie krok po kroku.

Etapy produkcji animacji

Prace startowe, czyli zbieramy informacje. Ten etap znajduje się po stronie Klienta.

Do Twoich zadań należy:

Doprecyzowujemy nasze zadanie – briefing z agencją

Debriefing może przybrać formę spotkania, wideokonferencji czy też korespondencji mailowej. To czas, kiedy dokładnie poznajemy cel wideo, produkt/markę/usługę/firmę oraz docelową grupę odbiorców. Aby stworzyć skuteczny scenariusz animacji 2D, agencja musi dokładnie zrozumieć produkt, jego cechy oraz korzyści, które przynosi użytkownikom. Dokładny briefing pomaga też unikać nieporozumień i konieczności wprowadzania zmian w późniejszych etapach projektu.

Piszemy scenariusz

Pracujemy na podstawie opracowanego zarysu koncepcji przez Klienta i uwzględniamy informacje uzyskane na etapie debriefingu. Przygotowujemy dokument, który składa się z dwóch kolumn. W pierwszej zamieszczamy tekst lektora, a w drugiej scenopis, czyli dokładnie opisujemy to, co będzie się działo na ekranie w trakcie trwania animacji. 

Prezentujemy stylistykę animacji i storyboard

Następnie przechodzimy do narysowania pierwszych scen, które prezentują proponowaną stylistykę animacji, wygląd postaci, a także paletę kolorów. W kolejnym kroku przygotowujemy storyboard, czyli rysujemy każdą opisaną scenę. Storyboard pokazuje sekwencję kadrów w kolejności, w jakiej mają się pojawić na ekranie. W początkowej fazie nie muszą to być detaliczne rysunki – często są to proste szkice pokazujące postaci, ich położenie i główne elementy danej sceny. 

Wybór głosu lektorskiego


Po zaakceptowaniu treści, którą ma wypowiadać lektor w animacji, przesyłamy próbki głosów do wyboru. Należy pamiętać o tym, że głos lektora nie jest jedynie tłem dla wizualnych treści wideo. To kluczowy element komunikacji, który ma ogromny wpływ na to, jak widzowie odbierają markę, przekaz oraz całe wideo. Korzystamy z usług profesjonalnego studia lektorskiego, posiadamy bazę głosów w różnych grupach cenowych: od ekonomicznych do premium (najbardziej rozpoznawalnych głosów). Zapewniamy również nagrania z udziałem native speakerów z całego świata. 

Dobór muzyki


Przed przystąpieniem do animowania zajmujemy się przeszukiwaniem banku muzyki. Dobór odpowiedniego utworu i zsynchronizowanie go z animacją jest bardzo ważne w kontekście skutecznego przekazania zamierzonego przesłania oraz emocji. Poszczególne elementy ruchu będą zsynchronizowane przez animatora z bitami, akcentami lub rytmami muzyki. 

Animowanie

Tu zaczyna się prawdziwe animowanie! Każda scena ze storyboardu zostaje przekształcona w ruchome obrazy. Uśredniając, Motion Designer potrzebuje od 1 do 6 godzin na zaanimowanie jednej sceny ze scenariusza. W trakcie tego etapu synchronizujemy też animację z wcześniej wybranym głosem lektorskim, podkładem muzycznym i jeśli jest taka potrzeba, opracowujemy napisy (subtitles).

Dostarczenie gotowej animacji

Po wszystkich etapach pracy przyszedł czas, by przekazać gotową animację klientowi. Warto podkreślić, że każdy z powyższych punktów prac jest przesyłany do akceptacji klienta. Kolejny krok jest realizowany dopiero po uzyskaniu pełnej akceptacji, a w każdym etapie przewidujemy bezpłatne wprowadzenie maksymalnie dwóch rund zmian. Jeśli mamy zaakceptowaną animację, przygotowujemy wszystkie zamówione formaty, np.: inne wersje językowe lub formaty pionowe. 

Ile trwa zrobienie animacji 2D?

Każdy projekt jest inny, ale z reguły proces tworzenia animacji zajmuje minimum dwa tygodnie. W portfolio agencji JAMEL można znaleźć też realizacje, nad którymi pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Wszystko zależy od złożoności danego projektu, liczby oraz poziomu szczegółowości scen do narysowania i zaanimowania. Pod uwagę należy też brać sprawność procesu akceptacyjnego po stronie Klienta.

Podsumowanie

Proces tworzenia animacji biznesowej jest wieloetapowy i wymaga współpracy między Klientem a agencją. Każdy z wymienionych w artykule elementów konsultowany jest z zamawiającym. Przechodzimy do kolejnego kroku, dopiero po uzyskaniu 100% potwierdzenia, że wszystko się zgadza. Z animacją jest jak z budową domu: po postawieniu w całości budynku, trudno wprowadzić zmiany do jego fundamentów. Dlatego konsultujemy poszczególne elementy pracy, żeby efekt końcowy był zgodny z oczekiwaniami. 

Zobacz więcej