Ile kosztuje animacja wideo 2D i 3D – cennik?

Animacja 2D/3D jest niezwykle efektywnym narzędziem w marketingu, edukacji i wielu innych dziedzinach. Jednak przy jej zamawianiu często pojawia się pytanie, jakie czynniki wpływają na jej koszt?

animacja 2d i 3d

W poniższym artykule podpowiemy, jakie elementy mają wpływ na wycenę oraz dlaczego ważne jest dokładne zbriefowanie agencji.

Na czym polega tworzenie animacji i jakie są etapy takiego działania?

Proces tworzenia animacji biznesowej 2D/3D jest wieloetapowy i wymaga współpracy między Klientem a agencją. Składa się on z następujących elementów:

Więcej na temat procesu powstawania animacji tutaj

Jak napisać brief do wyceny animacji?

Zbriefowanie agencji jest kluczowe już podczas etapu zbierania ofert. Im więcej informacji zostanie zawartych w tym dokumencie, tym wycena będzie bardziej dokładna. Uzyskamy też pewność, że każda z agencji wyceniała projekt na podstawie takiej samej specyfikacji. Dzięki przygotowaniu dokładnego zapytania ofertowego unikniemy odpowiedzi: “to zależy” lub “cena zaczyna się od”. Brief na animację 2D powinien zawierać takie informacje jak: benchmarki, zarys scenariusza, przewidywaną liczbę scen do narysowania i zaanimowania, pola emisji, format wideo oraz liczbę wersji językowych. 

Składowe kosztów

W agencji JAMEL wyceny dokonujemy na podstawie briefu otrzymanego od Klienta i szacujemy w niej liczbę godzin, którą zajmie nam przygotowanie materiału. Im więcej czasu możemy poświęcić na ilustracje i animacje, tym lepszą jakość jesteśmy w stanie dostarczyć (wyrażoną np.: w postaci poziomu szczegółowości danych scen i animowanych elementów). Ilość poświęconego czasu na wykonanie animacji jest wprost proporcjonalna do efektu końcowego. Może zdarzyć się tak, że inna agencja podała najniższą możliwą cenę, odwołując się do najprostszych benchmarków. 

Na koszt animacji składa się:

Czas trwania animacji a jej cena

Czas trwania animacji to tylko jeden z wielu elementów wpływających na jej koszt. Nie można przedstawić wiążącej oferty tylko w oparciu o liczbę minut. Trudno zamówić animację w przeliczeniu na sekundy jej trwania, ponieważ ważne są takie czynniki jak: 

Koszt lektora i licencji audio

Ceny licencji lektora i utworów muzycznych różnią się w zależności od zakresu ich użytkowania, obejmującego platformy takie jak telewizja, użycie wewnętrzne czy kampanie internetowe, a także od długości czasu, na jaki prawa są nabywane.

Koszt napisów i ich wpływ na cenę końcową

Stworzenie napisów do animacji, czyli tzw. subtitles, wymaga dodatkowej pracy zespołu animacyjnego, stąd jest składową ceny animacji. Napisy muszą być zsynchronizowane z dialogami i odpowiednimi momentami w wideo. Obejmuje to zarówno czas pojawienia się napisu na ekranie, jak i czas jego zniknięcia, aby widz mógł komfortowo czytać i śledzić akcję na ekranie. Jeśli animacja ma być dostępna w różnych językach, każda wersja językowa będzie wymagała osobnego opracowania napisów. Napisy (subtitles) mogą być przygotowane jako plik .srt lub zostać “wypalone” bezpośrednio w wideo. 

Jakie elementy przygotować przed rozpoczęciem współpracy?

Zanim przystąpimy do prac nad tworzeniem animacji, powinniśmy otrzymać następujące elementy:

Wpływ materiałów od klienta na proces realizacji animacji

Materiały od klienta, takie jak: szkice koncepcyjne, wytyczne do projektowania, zebrane inspiracje, zapewniają jasne wytyczne dotyczące oczekiwanej estetyki i przekazu oraz definiują kierunek projektu. Pozwala to na szybsze przejście pierwszego etapu tworzenia animacji, jakim jest preprodukcja i przygotowanie scenariusza. Z kolei dostarczenie gotowych projektów postaci czy elementów graficznych, może skrócić czas potrzebny na fazę koncepcyjno-projektową, co przyspiesza cały proces produkcji i potencjalnie obniża koszty.

Różnice w cenach animacji 2D i 3D

Wszystko zależy od specyfiki danego projektu, ale z reguły animacje 3D są droższe od animacji 2D. Procesy takie jak modelowanie, teksturowanie, oświetlenie i renderowanie w animacji 3D są zazwyczaj bardziej czasochłonne, a co się z tym wiąże, nakład pracy jest znacznie większy niż w przypadku prac nad animacją 2D.

Termin zakończenia produkcji animacji i jego wpływ na koszty

Termin zakończenia produkcji animacji ma czasami wpływ na koszty projektu. Jeśli klient wymaga szybszego zakończenia prac lub krótkiego deadline’u, może to wymagać dodatkowych zasobów, takich jak praca poza standardowymi godzinami lub zatrudnienie większej liczby pracowników, co zwiększa koszty produkcji animacji. 

Zobacz więcej